ยาลิ้นฟ้า Rohypnol (Flunitrazepam)

ยาลิ้นฟ้า หรือชื่อทางการค้าคือ Rohypnol (โรฮิปนอล) จัดอยู่ในกลุ่มยา Benzodiazepines (BZD) เป็นยานอนหลับที่มีฤทธิ์เร็ว แรง และออกฤทธิ์ยาวนาน (มากกว่า 6-8 ชั่วโมง) ทำให้เมื่อตื่นขึ้นมาอาจมีอาการเบลอ มึนงง ง่วงซึม และมีผลข้างเคียงเรื่องความทรงจำ นับว่าเป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายหากใช้ไม่ถูกวิธี การออกฤทธิ์ คะแนน คลายกังวลกาย 4/10 คลายกังวลใจ 6/10 กันชัก 6/10 คล้ายกล้ามเนื้อ 4/10 ง่วง, หลับ 10/10 อ้างอิง: Pr.Marc Ansseau, Dienst Psychiatrie en Medische Psychologie Universitair Luik ยาโรฮิปนอล มีฤทธิ์เป็นยานอนหลับที่มีฤทธิ์แรง และมีผลต่อความทรงจำ ผู้ผลิตจึงคิดค้นวิธีป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยการใส่สีฟ้าไว้ภายในเม็ดยา ทำให้เมื่อยาละลายในเครื่องดื่มจะเกิดสีฟ้าให้เห็นและสังเกตได้ และจะพบว่าวัยรุ่นนำมาใช้เสพด้วยการอมไว้ในปาก ทำให้สีที่ละลายออกมาย้อมติดที่ลิ้น เห็นเป็นลิ้นสีฟ้า จึงได้รับฉายาว่า “ยาลิ้นฟ้า” ปริมาณการใช้ยา โรคนอนไม่หลับรุนแรงผู้ใหญ่ รับประทาน […]

ยาแก้เครียด ยานอนหลับ วิธีใช้ยาและข้อมูลเชิงลึก

ความเครียด เป็นสิ่งนึงที่มนุษย์รับมือได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากความเครียดจะมีผลกับเคมีในสมอง และสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก การเลือกใช้ยานอนหลับ ยาคลายเครียด หรือยาแก้เครียด ก็เป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลทันที แต่ก็มีข้อเสียหากใช้ยาไม่ถูกวิธี ระยะยาวอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี ยาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย และหาซื้อได้ง่าย จะเป็นตัวยา เช่น Clonazepam, Lorazepam, Diazepam เป็นต้น ตัวยาเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยา Benzodiazepines ที่สำคัญคือตัวยาแต่ละตัว ให้สรรพคุณที่แตกต่างกัน ออกฤทธิ์แตกต่างกัน และวิธีใช้แตกต่างกัน Clonazepam โคลนาซีแพม หรือชื่อทางการค้ามีเราอาจรู้จัก เช่น Convulsil, Prenarpil, Povanil, Clonaril, Ancoril,Rivotril เป็นต้น ส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาใช้รักษาผู้ที่มีอาการชัก ใช้เป็นยากันชัก การใช้ Clonazepam ในขนาดสูงเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้เกิดการดื้อยาและติดยาได้ ถ้าหยุดใช้ยาทันทีจะเกิดอาการขาดยาหรือถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว มือสั่น ซึมเศร้า เป็นโรคจิต หรืออาจเกิดอาการชัก การออกฤทธิ์ คะแนน คลายกังวลกาย 4/10 คลายกังวลใจ […]

Benzodiazepines (เบนโซไดอะซีปีน)

Benzodiazepines เป็นกลุ่มยาที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย แพทย์นิยมใช้เป็นยาลดความกังวลหรือเป็นยานอนหลับมากที่สุด และได้รับความนิยมทั่วโลก จัดอยู่ในหมวดสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำงานในระบบประสามส่วนกลาง สรรพคุณของยาถูกใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ยาระงับประสาท ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยากันชัก ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้เครียด เป็นต้น สรรพคุณ ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง การใช้กลุ่มยาโซไดอาเซพีนอาจทำให้มีผลข้างเคียงหลายอย่างถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ผลข้างเคียงของยา คืออาจมีอาการหลงๆลืมๆเกิดขึ้นได้ และมีข้อควรระวังดังนี้ รายชื่อยา / ปริมาณการใช้ กลุ่มยา, ชื่อสามัญ และปริมาณการใช้ยา ไม่ควรเกินขนาดที่กำหนดไว้ตามตาราง ชื่อยา ชื่อการค้าของยาต้นแบบ ขนาดยา (มิลลิกรัม/วัน) Clonazepam Rivotril 0.5 – 4 Lorazepam Ativan 1 – 6 Alprazolam Xanax 0.75 – 4 Triazolam Halcion 0.125 – 0.5 Midazolam Dormicum […]