ยาลิ้นฟ้า Rohypnol (Flunitrazepam)

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ยาลิ้นฟ้า หรือชื่อทางการค้าคือ Rohypnol (โรฮิปนอล) จัดอยู่ในกลุ่มยา Benzodiazepines (BZD) เป็นยานอนหลับที่มีฤทธิ์เร็ว แรง และออกฤทธิ์ยาวนาน (มากกว่า 6-8 ชั่วโมง) ทำให้เมื่อตื่นขึ้นมาอาจมีอาการเบลอ มึนงง ง่วงซึม และมีผลข้างเคียงเรื่องความทรงจำ นับว่าเป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายหากใช้ไม่ถูกวิธี

การออกฤทธิ์คะแนน
คลายกังวลกาย4/10
คลายกังวลใจ6/10
กันชัก6/10
คล้ายกล้ามเนื้อ4/10
ง่วง, หลับ10/10
อ้างอิง: Pr.Marc Ansseau, Dienst Psychiatrie en Medische Psychologie Universitair Luik

ยาโรฮิปนอล มีฤทธิ์เป็นยานอนหลับที่มีฤทธิ์แรง และมีผลต่อความทรงจำ ผู้ผลิตจึงคิดค้นวิธีป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยการใส่สีฟ้าไว้ภายในเม็ดยา ทำให้เมื่อยาละลายในเครื่องดื่มจะเกิดสีฟ้าให้เห็นและสังเกตได้ และจะพบว่าวัยรุ่นนำมาใช้เสพด้วยการอมไว้ในปาก ทำให้สีที่ละลายออกมาย้อมติดที่ลิ้น เห็นเป็นลิ้นสีฟ้า จึงได้รับฉายาว่า “ยาลิ้นฟ้า”

ปริมาณการใช้ยา

โรคนอนไม่หลับรุนแรง
ผู้ใหญ่ รับประทาน 1 มิลลิกกรัม ก่อนนอน 30-60 นาที (ข้อควรระวัง: ยามีฤทธิ์ยาวนาน 8-12 ชั่วโมง เมื่อตื่นอาจมีอาการมึนงง ง่วงซึม)

การเก็บรักษา

  • เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส
  • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อน และความชื้น และไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง
  • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
แชร์บทความ