สายด่วนสุขภาพจิต ปรึกษาออนไลน์

เลือกอ่านตามหัวข้อ

บริการสุขภาพจิตที่ใช้ที่ใช้ ทักษะการให้การปรึกษาเพื่อลดความทุกข์ใจของผู้รับบริการ สามารถโทรปรึกษาได้ทุกเรื่อง โดยเราจะได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาให้การปรึกษาภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยสหวิชาชีพ

ตัวอย่างหัวข้อที่ผู้คนโทรเข้ามาปรึกษา เช่น พูดคุยเรื่องทั่วไป, ปัญหาสุขภาพ, ปัญหาครอบครัว, ปัญหาความรัก, ปัญหาการทำงาน, เรื่องเพศ, ปัญหาการโดนทำร้ายร่างกาย, การเงิน, การเรียน, การโดนกลั่นแกล้ง, การตั้งครรภ์ เป็นต้น

สายด่วน

สายด่วน 1323 ประชาชนสามารถโทรขอคำปรึกษาเข้ามาพูดคุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง สายด่วนจากทางภาครัฐฟรี 100% ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการให้บริการแต่ละครั้งจะมีการพูดคุยโดยประมาณ 30 นาที ต่อครั้ง

ปรึกษาออนไลน์

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรู้สึกไม่สะดวกในการโทร ก็จะมีช่องทางแชท (Chat) ผ่าน Facebook โดยเข้าไปส่งข้อความได้ที่ Facebook ของสายด่วน 1323 ไว้แล้วจะมีแชทบอท (Chat Bot) คอยตอบคำถามเบื้องต้น แต่หากต้องการคุยกับนักจิตวิทยา ก็สามารถแจ้งได้เลยว่าต้องการคุยกับคน แล้วนักจิตวิทยาจะเข้าไปตอบคำถามให้

 

แชร์บทความ