Benzodiazepines (เบนโซไดอะซีปีน)

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Benzodiazepines เป็นกลุ่มยาที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย แพทย์นิยมใช้เป็นยาลดความกังวลหรือเป็นยานอนหลับมากที่สุด และได้รับความนิยมทั่วโลก จัดอยู่ในหมวดสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำงานในระบบประสามส่วนกลาง สรรพคุณของยาถูกใช้อย่างกว้างขวาง เช่น ยาระงับประสาท ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยากันชัก ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้เครียด เป็นต้น

สรรพคุณ

 • รักษาโรคแพนิค
 • รักษาโรคลมชัก
 • คลายความวิตกกังวล
 • แก้เครียด
 • นอนหลับ

ผลข้างเคียง

 • ผลข้างเคียง
 • ซึมเศร้า
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • กดการหายใจ (จนถึงหยุดหายใจ)
 • คลื่นไส้
 • สับสน
 • เป็นพิษกับตับ / ตับอักเสบ
 • ความรู้สึกทางเพศเสื่อม

ข้อควรระวัง

การใช้กลุ่มยาโซไดอาเซพีนอาจทำให้มีผลข้างเคียงหลายอย่างถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ผลข้างเคียงของยา คืออาจมีอาการหลงๆลืมๆเกิดขึ้นได้ และมีข้อควรระวังดังนี้

 • หากได้รับยาติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ขึ้นไป อาจทำให้เกิดการติดยาได้ จึงมักนิยมใช้ยาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
 • ไม่ควรใช้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์ เพราะจะอาจทำให้ฤทธิ์ของยาแรงขึ้น
 • คนที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ อาจทำให้ทารกเกิดพิการได้
 • ผู้สูงอายุหรือผู้ที่โรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
 • ผู้ที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและการหายใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา (อันตรายถึงชีวิต)

รายชื่อยา / ปริมาณการใช้

กลุ่มยา, ชื่อสามัญ และปริมาณการใช้ยา ไม่ควรเกินขนาดที่กำหนดไว้ตามตาราง

ชื่อยาชื่อการค้าของยาต้นแบบขนาดยา (มิลลิกรัม/วัน)
ClonazepamRivotril0.5 – 4
LorazepamAtivan1 – 6
AlprazolamXanax0.75 – 4
TriazolamHalcion0.125 – 0.5
MidazolamDormicum7.5 – 15
ChlordiazepoxideLibrium15 – 40
DiazepamValium5 – 40
PrazepamPrasepine20 – 60
ClorazepateTranxene15 – 60
FlurazepamDalmadorm15 – 30
TemazepamEuhypnos15 – 30
อ้างอิง: คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับแพทย์. มาโนช หล่อตระกูล บก. กรมสุขภาพจิต 2544

การเก็บรักษา

 • เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อน และความชื้น และไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
แชร์บทความ